YouTube

Projekty UE

PROJEKTY UNIJNE

Inwestujemy w waszą przyszłość

„Produkty przestrzenne dostępne dla niewidomych innowacją na rynku form ekspozycyjnych”

Drukarnia Ellert zrealizowała projekt „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu wynosi: 37 327 323,97 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 12 315 140,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2009 – 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://europa.eu/
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


PROJEKTY UNIJNE

Inwestujemy w waszą przyszłość

„Wdrożenie systemu klasy B2B do automatyzacji procesów pomiędzy partnerami biznesowymi a Drukarnią Ellert Sp. z o.o”

Firma Drukarnia Ellert Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B do automatyzacji procesów pomiędzy partnerami biznesowymi a Drukarnią Ellert Sp. z o.o” w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Program/u Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, nr umowy UDA-POIG.08.02.00-14-185/13-00

Łączny budżet projektu: 1 069 090,00 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 748 363,00 PLN
Termin realizacji projektu: 10.01.2014r. – 30.11.2015r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


PROJEKTY UNIJNE

Drukarnia Ellert Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich

„Rozwój firmy Drukarnia Ellert poprzez internacjonalizację.”

Wartość projektu wynosi: 238 389,25 PLNt
Dofinansowanie projektu z UE: 91 867,07 PLN
Okres realizacji projektu: 02.08.2016r. – 23.04.2018r.

uelogo_ok